Double Acting and Movie Review and Tamil Movie and சூரியா19 Nov 2008 12:00 pm

வார‌ண‌ம் ஆயிர‌ம்

  • ஒரு வ‌றிய‌‌ குடும்ப‌த்தில் த‌ந்தைக்காக‌ எடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து சேர‌னின் த‌வ‌மாய் த‌வ‌மிருந்து.
  • ஒரு ந‌டுத்த‌ர‌ குடும்ப‌த்தில் த‌ந்தைக்காக‌ எடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து கௌத‌மின் வார‌ண‌ம் ஆயிர‌ம்.

இது தான் ப‌ட‌ம். த‌வ‌மாய் த‌வ‌மிருந்து போல‌வே மிக‌ நீள‌மான‌, மிக‌வும் குறைந்த‌ வேக‌த்தில் ந‌க‌ரும் ப‌ட‌ம்.

என‌க்கு இந்த‌ப் ப‌ட‌ம் கொஞ்ச‌ம் ய‌தார்த்த‌ம் குறைந்த‌தாக‌வே காண‌ப்ப‌டுகிற‌து. ந‌டுத்த‌ர‌ குடும்ப‌த்து த‌ந்தை த‌ன‌து ஒரே ம‌க‌னை, ஒரு பெண் பிள்ளையையும் வைத்திருப்ப‌வ‌ர், ப‌ண‌ம் செல‌வ‌ழித்து இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா அனுப்புவாரா ம‌க‌னின் காத‌லியைக் க‌ண்டுபிடிக்க‌? எந்த‌ வித‌ யோச‌னையும், எதிர்ப்பும் இல்லாம‌ல் ஒரு த‌ந்தை அனுப்புகிறார் என்ப‌து ய‌தார்த்த‌த்திற்கு ஒத்துவ‌ராத‌து போல் தோன்றுகிற‌து. இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா போக‌ ஏற்ப‌டும் விமான‌ச் சீட்டின் செல‌வே அதிக‌ம், ப‌த்தாத‌த‌ற்கு அமெரிக்காவில் 90 நாட்க‌ள் இருக்கிறாராம். சில‌ வேளை கௌத‌மின் த‌ந்தை அப்ப‌டி அனுப்பினாரோ என‌க்குத் தெரியாது.

ஆனால், வேறு எந்த‌ க‌தாநாய‌க‌னுக்கும் கிடைக்காத‌ வாய்ப்பு சூரியாவிற்கு என்று சொல்லுவேன். இந்த‌ப் ப‌ட‌த்தில் ப‌ல‌ வித‌ கெட்ட‌ப்பில் சூரியா வ‌ல‌ம் வ‌ருகிறார். வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு ப‌டியிலும் சூரியா வித்தியாச‌மாக‌த் தெரிகிறார். அவ‌ரின் அழ‌குத் தோற்ற‌ம் ஒவ்வொரு வேச‌த்திற்குமே அழ‌காக‌த் தான் இருக்கிற‌து. ஒன்றுகூட‌ இர‌சிக்க‌ முடியாம‌லில்லை. நான் நினைக்கிறேன், க‌ம‌ல் ஹாச‌னுக்குப் பிற‌கு ப‌ல‌ வித‌ கெட்ட‌ப்புக‌ள் அழ‌காக‌ப் பொருந்திய‌ ஆள் சூரியா என்று சொல்ல‌லாம்.

த‌ந்தையாக‌ வ‌ரும் சூரியா ந‌டிப்பில் முதிர்ந்து தெரிகிறார். வேறுப‌டுத்திக் காட்டிய‌தால், நான் முத‌லில் வேறு யாரோ என்று எண்ணிவிட்டேன். ஒப்ப‌னை ந‌ன்றாக‌வே செய்திருக்கிறார்க‌ள் ப‌ட‌ம் முழுக்க‌.

பாட‌ல்க‌ள் எல்லாம் இர‌சிக்க‌க் கூடிய‌தாக‌வே இருக்கிற‌து. ஜோக்கிற்கு என்று யாரும் த‌னியாக‌‌ இல்லை. சூரியாவே செய்கிறார். ஆனால், ஜோக் அதிக‌மாக‌ இல்லை என்ற‌ ஏக்க‌ம் வ‌ர‌வில்லை.

ம‌க‌ன் திரும‌ண‌ம் செய்து பிள்ளை உண்டு என்று காட்டுகிறார்க‌ள், ஆனால், ம‌க‌ள் அப்ப‌டியே இருக்கிறா.

என‌க்கு என்ன‌மோ சேர‌னின் த‌வ‌மாய் த‌வ‌மிருந்து ப‌டம் அள‌விற்கு இது தாக்க‌த்தை ஏற்ப‌டுத்த‌வில்லை. த‌வ‌மாய் த‌வ‌மிருந்து ப‌ட‌த்தில், த‌ந்தை வ‌ல்ல‌வ‌ர், சூர‌ர், ந‌ல்ல‌வ‌ர் என்று சொல்லி சொல்லி க‌தை ந‌க‌ர‌வில்லை. ய‌தார்த்த‌மாக‌ ந‌க‌ர்ந்து த‌ந்தையின் க‌தாபாத்திர‌த்தை உண‌ர்த்தி நிற்கிற‌து. வார‌ண‌ம் ஆயிர‌ம் ப‌ட‌த்தில் த‌ந்தையைப் புக‌ழ்ந்தே க‌தை ந‌க‌ர்கிற‌து. இன்னும் சொல்ல‌ப் போனால், ம‌க‌னின் க‌தையே!

Movie Review and Tamil Movie and நந்தா and ஷெரின்04 Oct 2007 09:39 am

நல்ல கலர்வுல்லான திரையோட்டம்.

உற்சாகம்

அருமையான பாடல்கள் [முத‌ல் பாடலைத் தவிர‌]. “நறும் பூக்கள் தேடும் திருத்தும்பியே…” எனக்குப் பிடித்த பாடல். நல்ல காட்சியமைப்பு. ஷெரினை இந்தப் பாட்டில் தான் நன்றாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 😉 வேறு எங்கும் ஆபாச‌மே இல்லை.

ந‌ந்தா அள‌வுக்க‌திக‌மாக‌ மெலிந்து விட்டார். முத‌ல் இருந்த‌ handsome இப்போது குறைவே. வில்ல‌னுக்கும் க‌தானாய‌க‌னுக்கும் தாடியை எடுக்க‌ இய‌க்குன‌ர் விட‌வில்லை போலும். எப்போதும் தாடியுட‌னே அலைகிறார்க‌ள். ஆனால், ந‌ன்றாக‌த் தான் இருக்கிற‌து.

விவேக்: சிரிப்பு வரவில்லை.

Movie Review and Tamil Movie and தங்கர் பச்சான்03 Oct 2007 07:57 am

சேரனின் “Autograph” படத்தை உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்கவேண்டிய படம் “பள்ளிக்கூடம்”.

இள வயது கதாநாயகன், கதாநாயகியாக இருவர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

அதே போல் பழைய நினைவுகளை அசை போட்டு யதார்த்தத்தை படம்பிடித்திருக்கிறார்கள். பாடசாலை போன அனைவருக்கும் ஓர் உணர்ச்சிக் காவியமாக பொங்கி வழியும் என்பதில் ஐயமில்லை. பாடசாலை போகாதவர்களை கட்டாயம் ஏங்க வைக்கும்.

சினேகா [கோகிலாவாக] மிகச் சரியான தேர்வு. உணர்ச்சிகளை அழகாக வெளிப்படித்தியிருக்கிறார். அட தங்கர் பச்சான் [படத்தின் இயக்குனர்] கூட அழகாக நடித்திருக்கிறார் “ஐயோடி குமரு” ஆக.

பாடல்கள் அற்புதமாக இருக்கிறது. இசையும் வரியும் மனதிற்கு நெகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கிறது. குத்துப் பாட்டை எதிர்பார்க்காதீர்கள். ஆனால், இள வயது கதாநாயகன், கதாநாயகியாக இருவர் நடித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்று ஒரு பாட்டு வரும். அது இளவட்டங்களை ஏங்கவைக்குதோ (அ) தூங்க விடாமல் வைக்குதோ தெரியாது. கிராமத்துக் கலாச்சாரத்தில் இவ்வளவு நெருக்கமாக காட்டியுருப்பது சற்று அதிகமோ என்று யோசித்தால் கூட, அது பாட்டில் மட்டுமே என்பதால் பரவாயில்லை என்பது என் எண்ணம்.

சினேகாவின் நடிப்பை சொல்லி வேலையில்லை. படத்தைப் பாருங்கள். நெற்றியிலிருந்து கழுத்துவரை நடிக்கிறது.

எனக்கு இந்தப் படத்தின் தாக்கம் சற்றுக் குறைவாகவே இருக்கிறது. ஏனெனில், இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை காரணமாக், நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் என்று நெடுங்காலம் படிக்கவில்லை. இலங்கை இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு, இந்திய இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு என்று எப்போதும் ஊர் விட்டு ஊர் ஓடிக்கொண்டே இருந்ததால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துடனும் எனக்கு நெருக்கமான உணர்வு உருவாகவில்லை.

சரி என்னைப் போல் களவாக படத்தை இணையத்தில் தரையிறக்கி கணினியில் பார்க்காமல், திரையரங்கிற்குச் சென்று பாடசாலை நண்பர்களுடன் பாருங்கள்.

pallikoodam

Movie Review and சத்தியராஜ் and வரலாறு19 Jul 2007 07:57 am

“பெரியார்” படம் பார்த்து முடிததுவிட்டேன்.

பெரியார் கம்யூனிசத்தை ஆதரித்தார் என்று எனக்கு இப்பத் தான் தெரியும்.
பெரியார் தான் வகுப்பு வாரி அனுமதி வேலைவாய்ப்பைக் கொண்டுவர காரணமானவர்
என்றும் இப்பதான் தெரிகிறது. [சாதி முறையில் வேலை வாய்ப்பு]

“பெரியார்” படத்தில் அவர் கம்யூனிசத்தை ஆதரிப்பதாகத் தான் சொல்கிறார்.
கம்யூனிசம் வேண்டும் மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த என்றும், சாதியை முதலில்
ஒழிக்க கம்யூனிசத்தை சற்று தள்ளி வைப்போம் என்றும் சொல்கிறார். அவர்
சொல்கிறார், தன்னை பொருளாதாரம் வேண்டுமா, சாதி ஒழிய வேண்டுமா என்று கேட்டால்
சாதி ஒழிய வேண்டும் என்று சொல்வேனாம். ஏனெனில், எவ்வளவு பொருளாதாரத்தில்
உயர்ந்தாலும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிக் காரன் எப்பவும் அப்படியே இருப்பதாகவும்,
உயர்ந்த சாதிக் காரனுக்கு மரியாதை செலுத்தவேண்டி உள்ளதாலும், பொருளாதார
சீர்திருத்தத்தை [கம்யூனிசத்தை] சற்றுத் தள்ளி வைப்போம் என்கிறார்.
இன்னும் அப்படியே இருக்கு தமிழகம்!

Shankar and Tamil Movie26 Jun 2007 07:48 am

சிவாஜி படம் பார்த்தேன்

சூப்பர் ஸ்டார் + சூப்பர் இயக்குனர் = சூப்பர் படம்

படத்தில்:

ரஜினி: “என்னை வைச்சு காமெடி கீமடி பண்ணலியே”
விவேக்: “ஔவ்…்”

அட ரஜினியே காப்பி அடிக்கிற அளவில வடிவேலு இருக்காரப்பா. இதுக்காக வடிவேலுக்கு ரஜினி ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுத்திருப்பாரு? அட என்ன எண்டாலும் அவை வடிவேலு பிரபலப்படுத்தியவை தானே?

கனடாவில் இருக்கும் சிறு திரையரங்குகளில் தான் தமிழ்/ இந்திய திரைப்படங்கள் காண்பிக்கப்படுவது வழக்கம்.
ஆனால் ஆங்கில திரைப்படம் ஓடும் பெரிய திரையரங்குகளில் சக்கை போடு போடுகிறது இந்தப் படம். இப்படி வேறு எந்த தமிழ் [இந்திய ] படங்களுமே ஓடினது கிடையாது. இதைப் போல் உலகெங்கிலும் சிவாஜி ஓடி சாதனை படைக்கிறது.

இதற்குக் காரணம் புலம்பெயர்ந்த தமிழீழ மக்கள் என்பதை ரஜினி [/ தமிழ் சினிமா] சிந்திப்பாரா?

Movie Review and Tamil Movie10 May 2007 11:24 am

ஒளிநாடாவில் பார்த்தேன்.

14 வருடங்களுக்கு முன் எடுத்த படம் அரக்கப் பழசாகத் தான் இருக்கிறது.

கோஷ்டிச் சண்டைகள், உண்மைக்குப் புரம்பான படம்.

குப்பி” படத்திற்கும் குற்றப்பத்திரிகைக்கும் ஏணி வைத்தாலும் எட்டாத தூரம்.

Tamil Eelam Movie23 Apr 2007 10:18 am

The cyanide story
குப்பி ‍
The cyanide story

இந்திய பிரதமருக்காக போட்டியிட்ட ராஜீவ் காந்தி தற்கொலைப் போராளியால் கொலைசெய்யப்பட்ட நேரத்தில் சென்னைத் திரைப்படக் கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருந்த ஒரு கன்னட இளைஞன் இயக்கிய படம் இது.

இந்திய ஆக்கிரமிப்பின் தாக்கத்தை நான் நேரடியாக உணர்ந்தவன் என்ற ரீதியில், எனக்கு இந்தப் படம் முழுக்க மனம் கனமாகவே இருந்தது. ஆத‌லால் சிவ‌ராச‌ன், சுபா அவ‌ர்க‌ளின் மேல் அனுதாபம் ஏற்ப‌ட்ட‌தே ஒளிய‌ கோபம் அல்ல. இது பாதிக்கப்பட்டவன் என்ற ரீதியில் எனது பார்வை. இந்தியத் தமிழனுக்கு இவை எரிச்சலை உண்டுபண்ணினால், மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள்.

சிவராசன் எவ்வ‌ள‌வு முக்கிய‌மான‌வ‌ர் என்ப‌தை அவரை அறிமுகப்படுத்தும் வித‌த்தில் இய‌க்குன‌ர் உண‌ர்த்துகிறார்.

என்ன‌ தான் ப‌த்திரிகைக‌ளிலும் தொலைக்காட்சிக‌ளிலும் அறிந்துகொண்டாலும், குப்பி ஐப் பார்க்கும்போது அவ‌ர்க‌ள் எவ்வ‌ள‌வு க‌ஷ்ட‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள் என்ப‌தை உண‌ர‌ முடிகிற‌து. அடிக்கடி வீட்டை மாற்றும் அவஸ்தை; ஒவ்வொரு க‌த‌வுத் த‌ட்ட‌லிலும் க‌வ‌ன‌மாக‌ இருக்கும் வித‌ம்; மாறி மாறி காவ‌ல் காக்கும் முறை; க‌ழிவுக்கூடம் [toilet] போவ‌திலும் ஒரு எச்ச‌ரிக்கை; நாள் முழுவ‌தும் வீட்டை விட்டு வெளியேறாம‌ல் இருத்த‌ல் என்ப‌தெல்லாம் அவ‌ர்க‌ள் எவ்வ‌ள‌வு க‌ஷ்ட‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள் என்ப‌தை உண‌ர்த்தும்போது ம‌ன‌ம் க‌ன‌க்கிற‌து.

ஆனால், இவ்வ‌ள‌வு ப‌ய‌த்திலும் அவ‌ர்க‌ள் சந்தோச‌மாக‌ இருக்கிறார்க‌ள் என்ப‌து போராளிக‌ளை அறியாத‌வ‌ர்க‌ளுக்கு நம்பமுடியாத விய‌ப்பாக‌வே இருக்கும். போராளி என்ப‌து ஏதோ ஒரு தொழில் அல்ல. இத்தனை மணியிலிருந்து இத்தனை மணி வரை போராளி பிறகு வேறு ஏதாவது செய்வது என்றல்ல. அது ஒரு வாழ்க்கை. ப‌கிடி [joke] விடுவ‌து, ச‌ந்தோச‌மாக‌ இருப்ப‌து, போராடுவ‌து எல்லாம் ஒன்றிப்பிணைந்த‌தே போராளி. ச‌க‌ போராளி உன‌து ந‌ண்ப‌ன்.

வீடு வாட‌கைக்கு விடும் முக‌வ‌ர், ஜெக‌ன்நாத், ந‌ன்றாக‌ ந‌டித்திருக்கிறார். சிவராசனாக நடித்தவர் மனதில் நிற்கிறார். அட‌ ந‌டிப்பு என்றால் இந்த‌ப் ப‌ட‌த்தில் ஜெக‌ன்நாத்தின் ம‌னைவிக்குத் தான் ப‌ரிசு கொடுக்க‌ வேண்டும். மிக‌ அற்புத‌மாக‌ ந‌டித்திருக்கிறார். இய‌க்குன‌ர் அவ‌ ஊடாக‌ சிரிப்பை இடையிடையே புகுத்தியிருக்கிறார். முழு நீள‌ சோக‌மாக‌ இல்லாம‌ல் கையாண்ட‌ இய‌க்குன‌ருக்கு ஒரு பாராட்டு சொல்ல‌லாம்.

இவ‌ர்க‌ளை விட‌ வேறு சில‌ போராளிக‌ளையும் காட்டுகிறார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ள் காய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளாக‌க் காட்டுகிறார்க‌ள். எப்ப‌டிக் காய‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள் என்ப‌து காட்ட‌ப்ப‌ட‌வில்லை; என‌க்கும் தெரிய‌வில்லை.

படத்தில் புலி, LTTE, இலங்கை என்று எந்தச் சொற்பிரயோகமும் உபயோகிக்கப்படவில்லை. என்ன இருந்தாலும் இது இந்தியத் திரைப்படம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

படத்தின் முடிவில் ஆயுதம் ஏந்தியவர்களை ஆயுதமே கொன்றுவிட்டது என்று குறிப்பிட்டார்கள். எனக்கு உடனே மகாத்மா காந்தி தான் ஞாபகத்திற்கு வந்தார். அவரும் ஆயுதத்தாலே தானே மாண்டார். காவல்துறையும், இராணுவமும் ஆயுதம் ஏந்தித் தானே இருக்கிறது. ஆயுதம் எதற்காக ஏந்தப்படுகிறது என்னும் காரணத்தை புரிந்துகொள்வார்களாக.

தமிழீழத் தமிழன் என்ற முறையில் எங்களுக்காக, நாட்டுக்காக, ஒரு இலட்சியத்துடன், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிடிகொடாமல் இறுதியில் தங்களையே மாய்த்துகொண்டார்கள் என்று உணரும்போது மனதில் கனத்தை நிச்சயமாக்குகிறது. சிவராசன், தற்சமயம் தான் குப்பி கடித்தும் மருத்துவர்களால் காப்பாற்றப்பட்டால் என்ற சந்தேகத்தில் குப்பி கடிப்பது மட்டுமின்றி தன்னைத் தானே சுட்டுக்கொள்கிறார். அது அவரின் இலட்சிய வேட்கையை வெளிக்காட்டுகிறது. எனது தாயும் படம் பார்க்க வந்திருந்தார். அவர் அழுதே விட்டார். கொஞ்சம் தவறி இருந்தால் அவ இந்திய இராணுவத்தால் கற்பழிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவராக இருந்திருப்பார்.

K Balachander and Tamil Movie20 Feb 2007 12:58 pm

ஒளிநாடாவில் இந்தப் படத்தைப் பார்த்தேன்.
விதியையும் நடிக்க வைத்திருக்கிறார்கள்.
எனக்கு என்னமோ படம் வித்தியாசமாக நன்றாக இருக்கிறது.

ஆனால், இலங்கை பற்றித் தெரியாதவர்களுக்கு ஒரு விசயம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன்.
படத்தில் கொழும்பு கொழும்பு என்று காட்டும் இடம் அத்தனையும் கொழும்பே அல்ல!

கொழும்பில் மலைகளோ, குன்றுகளோ கிடையாது. இவர்கள் கண்டியையும், அங்குள்ள Botanical Garden இலும் ஹபறணைக்கு அருகாமையில் உள்ள சிகிரிய குன்று/ சிவனொளி பாத மலை இற்கு முன்னாலும் [map] நின்று படம்பிடித்துள்ளார்கள். ஆனால் படம் முழுக்க கொழும்பு கொழும்பு என்று கதைக்கிறார்கள். கடற்கரை மட்டும் கொழும்பு போல் தோன்றுகிறது.

அட கொழும்புக்குப் போனா இவ்வளவு இடங்களைப் பார்க்கலாம் என்று நம்பி ஏமாறாதீர்கள் என்பதற்காகவே இங்கே போடுகிறேன்.

_______
CAPitalZ

Movie Review and Tamil Eelam Movie and Tamil Movie08 Jan 2007 01:00 pm

விடுமுறைக்கு Toronto சென்று மீண்டும் Montreal வரும்போது, தமிழ் பேரூந்தில் இந்தப் படத்தைப் போடுங்கோ என்று எனது குறுந்தட்டைக் கொடுத்தேன்.

ஈழப் படம் போல் இருக்கே என்று கொஞ்சம் ஆவலாக பார்க்கத் தொடங்கினேன். நான் இதற்கு முன் இந்தப் படம் பற்றிக் கேள்விப்படவே இல்லை.

முதல் காட்சியிலேயே அவர் கதைக்கும் ஆங்கிலத்தை வைத்து லண்டனில் இருந்து வருபவர் என்று அறிந்துகொண்டேன். அவர் கதைக்கும் தமிழ் சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது. தமிழின் ஒவ்வொரு சொல்லையும் அழுத்தி முடிக்க மாட்டார். ஏதோ சிங்களவன் (அ) மலை நாட்டுத் தமிழர்கள் தமிழ் பேசுவது போல் இருந்தது. சரி லண்டனில் இருந்தவர் தமிழை மறந்திட்டார் என்று யோசித்துக்கொண்டேன்.

படத்தின் முன்கதை [flashback] மிக நீளமாக இருந்தது. காட்சியமைப்பு மிகவும் நன்று.

சரி விசயத்திற்கு வருவம். படத்தில், பாடசாலைக்குச் செல்லும் வளியில், இளைஞன் ஒருவனைக் கூட்டிச்செல்ல சக இளைஞனர்களும், யுவதிகளும் துவிச்சக்கர வண்டிகளில் [bicycle] வருவார்கள். அவர்களுக்குள் கதைக்கும் ஆபாச வசனங்கள் காது கூச வைக்கிறது. உண்மையில் வன்னியில் கதைத்திருக்கலாம். அதாவது, ஆண்கள் குழுமமாக இருந்திருந்தால் கதைத்திருக்கலாம். அதே போல் பெண்கள் மட்டும் இருந்திருந்தாலும் கதைத்திருக்கலாம். ஆனால், இருபாலாரும் சேர்ந்து இவ்வளவு ஆபாச பேச்சு நம்பும்படியாக இல்லை.

அதில் தொடங்கிய ஆபாசப் பேச்சு படம் முழுக்க தொடர்கிறது. ஏனடா இந்தப் படத்தைப் போடச்சொல்லி சாரதியிடம் கொடுத்தேன் என்று எனக்கு இருந்தது. பாடசாலையில் ஆசிரியையும் ஆபாச பேச்சுத் தான். அது ஒரு ஆண் ஆசிரியர் கதைத்ததாக இருந்திருந்தாலும் நம்பி இருக்கலாம்.

ஊரில், பெண்களுடன் சேர்ந்து ஒரு group project செய்வதற்கே மிகக் கடினம். ஆண்கள் வேறாக, பெண்கள் வேறாகத் தான் பிரித்து விடுவார்கள். இதில் இவ்வளவு ஆபாச பேச்சுக்கள் பெண்களே கதைப்பதாகக் காட்டியிருப்பது ஏன் என்று புரியவில்லை. அட அதைக் கூட நாசூக்காகச் சொன்னால் கூட பறுவாயில்லை. பச்சை பச்சையாக எல்லா இயக்குனர் சொல்ல வைத்திருக்கிறார்.

மற்றது, அடிக்கடி “தோட்டக்காட்டு…” என்று சொல்லித் தான் மலைய தமிழர் குடும்பத்தை பேசுகிறார்கள், முதலாளிகள். தொழிலாளியை, முதலாளி மதிப்புக்குறைவாக நடத்துவது ஒன்றும் புதிதான விடயமல்ல. எல்லா இடத்திலும் கூலித் தொழிலாளிகளைக் கேவலாமகத் தான் நடத்தினார்கள். ஆனால், “தோட்டக்காடு” என்பது ஏதோ ஒரு சாதி போல் அதைச் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார் இயக்குனர். சில நேரத்தில் மலையகத்தில் அவ்வாறு இருந்திருக்குமோ தெரியவில்லை. ஊரில், குறைந்த சாதிக் காரர்களை ஒரு போதும் சாதி சொல்லிக் கூப்பிடுவதில்லை. அவர்களுடைய பெயரைச் சொல்லியோ, அல்லது செல்லப் பெயரைச் சொல்லியோ கூப்பிடுவார்கள். தங்களுக்குள் கதைத்துக்கொள்ளும் போது தான் சாதி சொல்வார்கள்.

இந்திய திரையில் வரும் வில்லன்கள் போல், மச்சி நீ அவளை “முடிச்சிட்டு” எனக்குத் தா என்று இளைஞர்களைக் கதைக்க வைத்திருக்கிறார் இயக்குனர்.

ஈழக் கலைஞர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஏதோ மலையக (அ) சிங்கள தமிழர்கள் தமிழ் கதைத்தது போல் பேசுகிறார்கள். உ+ம்: “ஏன்” என்று உச்சரிக்காமல்” “ஏ[ன்]”… என்று அழுத்தம் குறைவாகவே உச்சரிக்கிறார்கள். வன்னித் தமிழ் இவ்வளவு திரிபடைந்த‌தா என்று தெரியவில்லை.

சரி, எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு மணிமுடி வைத்தது போல், தென்னந்த் தோப்பில் ஒரு BBQ Party. கோழி பொரிச்சு கிழவிமார்கள் டிஸ்கோ டான்ஸ்! யுவதிகள் போட்டிருக்கும் உடையென்ன, அவர்கள் ஆடும் ஆட்டம், வயது போனவர்கள் கூட டிஸ்கோ டான்ஸ் ஆடுகிறார்கள், அதுவும் துணை மாற்றி! கன்றாவி! இய‌க்குன‌ர் அவ‌ர்க‌ள் எல்லோரும் ல‌ண்ட‌னில் இருந்து வ‌ந்த‌வ‌ர்க‌ள் என்று காட்டியிருந்தாலும் த‌ப்பி இருப்பார்.

வ‌ன்னி, க‌ன‌க‌ராய‌ன் குழ‌ம் புலிக‌ளின் க‌ட்டுப் பாட்டுப் ப‌குதி போல் தெரிய‌வில்லை. ஏனெனில், இல‌ங்கை காவ‌ல்துறை ஒரு விசார‌ணைக்காக‌ வ‌ருகிறது. வந்து, இந்திய சினிமாவில் லஞ்சம் வாங்குவது போல் இங்கேயும் வாங்கிச் செல்கிறது. இறுதியில், இராணுவ‌ க‌ட்டுப்பாட்டுப் ப‌குதியில் ஒரு இளைஞ‌ன் கையில் துப்பாக்கி எப்ப‌டி என்றும் தெரிய‌வில்லை. இய‌க்க‌ம் வ‌ருவ‌தாக‌ ஒரு க‌ட்ட‌ம். ஆகா, சிங்களத் திரைப் படத் தாக்கம்.

படத்தில், இந்திய/ சிங்கள திரைப் படத் தாக்கம் அதிகமாகவே தென்படுகிறது.

வன்னி, கனகராயன் குழத்தில் வசித்தவர்கள் ஏதாவது சொன்னால் தான் தெரியும், உண்மையில் இப்படியான சமூகம் இருந்ததா இல்லையா என்று. யாராச்சும் அப்படி இருந்து இந்தப் படத்தைப் பார்த்தால் இங்கே உங்கள் கருத்தைத் தெரிவிக்கவும்.

Nayanthara and Sarath Kumar11 Nov 2006 01:16 am

ராதிகாவின் நிறுவனமான Radan தயாரிக்கும் படம், இது கதையல்ல‌ உண்மையாக நடக்கக்கூடியது என்று வேறு பட முன்னோட்டத்தில் போட்டார்களே என்று பெரும் எதிர்பார்ப்போடு பட ஒளிநாடாவை போட்டேன்.

வளமையான சரத்குமார், அரசியலுடன்!

_____
CAPital

அடுத்த பக்கம் »

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.